Zoeken

Salaris en Functie: Biologen, botanici, zoölogen e.d.

Biologen, botanici, zoölogen e.d. Bestuderen levende organismen in hun leefmilieu en hun onderlinge betrekkingen en passen deze kennis toe voor genezing van ziekten bij de mens en om milieuprobemen op te lossen. Ze zijn op allerlei terrein actief, zoals botanie, zoologie, ecologie, mariene biologie, genetica, immunologie, farmacologie, toxicologie, fysiologie, bacteriologie en virologie. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: Biologen, botanici, zoölogen e.d. Bestuderen levende organismen in hun leefmilieu en hun onderlinge betrekkingen en passen deze kennis toe voor genezing van ziekten bij de mens en om milieuprobemen op te lossen. Ze zijn op allerlei terrein actief, zoals botanie, zoologie, ecologie, mariene biologie, genetica, immunologie, farmacologie, toxicologie, fysiologie, bacteriologie en virologie. NL

Taken

  • (a) laboratium- en veldonderzoek doen om de wetenschappelijke kennis over levende organismen te vergroten, nieuwe informatie verwerven voor het testen van hypotheses teneinde problemen op te lossen op het gebied van milieu, landbouw en gezondheid en om nieuwe produkten, processen en technieken te ontwikkelen voor farmaceutische, agrarische en milieutechnische toepassingen
  • (b) ontwerpen en uitvoeren van experimenten en testen
  • (c) verzamelen van data over mensen, dieren, insecten en planten, hun oorsprong, ontwikkeling, chemische en fysieke vormen, structuren, samenstelling, leef- en voortplantingsprocessen bestuderen
  • (d) levende organismen onderzoeken met behulp van een scala aan hoogwaardige apparatuur, technieken en technologie zoals electronenmicroscoop, telemetrie, gps, biotechnologie, satellietfotografie, genetische manipulatie, digitale beeldanalyse, polymerase kettingreactie en computermodellen
  • (e) opsporen, classificeren, beschrijven en monitoren van levende organismen en databestanden bijhouden
  • (f) wetenschappelijke documenten/artikelen en rapporten schrijven met uiteenzettingen van nieuwe vondsten en ontdekkingen en deze in wetenschappelijke kring in discussie brengen via tijdschriften en op conferenties
  • (g) opzetten en uitvoeren van studies inzake schadelijke milieu-aspecten als gevolg van natuurlijke oorzaken of door menselijk handelen
  • (h) adviseren van regeringen, organisaties en ondernemingen op het gebied van natuurbehoud en - beheer en de schadelijke effecten van klimaatsverandering en verontreiniging

Doe de enquête!

Doe de enquête en win een prijs!

Citeer deze pagina © WageIndicator 2018 - Loonwijzer.nl - Biologen, botanici, zoölogen e.d.