De AOW-leeftijd wordt verhoogd

De AOW-leeftijd wordt momenteel verhoogd; dat is in 2012 wettelijk geregeld. Het huidige kabinet laat de AOW-leeftijd sneller verhogen dan wat in eerste instantie in de wet stond. Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Ik word 65 jaar. Krijg ik dan direct AOW?

Nee. De verhoging van de AOW-leeftijd is ingegaan per 2013. Dat gebeurt geleidelijk. Het zou immers oneerlijk zijn dat een 64-jarige opeens zou moeten doorwerken totdat hij of zij 67 is, terwijl men altijd dacht op 65-jarige leeftijd te kunnen stoppen.

In 2013 is de AOW-leeftijd met een maand omhoog gegaan en in 2014 ook. Als je in 2015 65 werd, dan kreeg je recht op AOW drie maanden na je verjaardag. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog. Zo is in 2016 de AOW-leeftijd 65 jaar en 6 maanden. In 2022 krijgt men AOW zodra de leeftijd van 67 jaar en drie maanden is bereikt. Op Rijksoverheid.nl kun je goed zien vanaf wanneer je recht hebt op AOW en via CheckuwAOWleeftijd.nl kun je dat gemakkelijk met je geboortedatum checken.

Ik krijg straks een paar maanden later mijn AOW-uitkering. Mijn contract houdt echter op zodra ik 65 word. Hoe overbrug ik financieel gezien die tijd daartussen?

Sommige cao-teksten over verplichte pensioenleeftijd moeten nog aangepast worden. Er is dus een gerede kans dat jouw contract straks ook later ophoudt. Mocht dat niet het geval zijn: momenteel geldt voor die situatie de voorschotregeling. Deze is bedoeld om werknemers tegemoet te komen die achteruit zullen gaan op inkomen door de verhoging van de AOW-leeftijd. In de maanden waarin dat van toepassing is, kun je geld lenen. Renteloos, van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is de instantie die de AOW uitvoert. Je leent dan een aantal maanden AOW van de SVB, totdat de dan geldende pensioenleeftijd bereikt is. Voor het terugbetalen van deze lening hoef je niets te doen. Zodra je de gewone AOW-uitkering ontvangt, wordt daar in het begin elke maand een bedrag op ingehouden. Wanneer de lening is terugbetaald, ontvang je weer de gebruikelijke AOW-uitkering. 

Kabinet-Rutte II heeft een overbruggingsregeling ingevoerd. Die geldt alleen voor wie op 1 januari 2013 VUT of prepensioen genoot, of in vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Zie informatie van de Rijksoverheid. Het is een regeling op minimumniveau. Wie een te hoge pensioenuitkering of te veel vermogen heeft, krijgt minder of niets. 

Ik ben nog jong. Is er een kans dat ik straks tot mijn zeventigste moet werken?

Dat is zeker mogelijk. Het plan is om als de AOW-leeftijd 67 jaar is geworden, deze te koppelen aan de levensverwachting.

Ik vind werken tot mijn 65ste lang genoeg. Moet ik over een aantal jaar per se door totdat ik 67 ben?

Dat hoeft niet. Maar je zult de periode tot je AOW krijgt op de een of andere wijze moeten overbruggen. Voor laagbetaalden heeft kabinet-Rutte / Asscher een vorm van compensatie geregeld: een werkbonus via de belasting voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

Meer informatie

Vergelijk je salaris

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - De AOW-leeftijd wordt verhoogd