Wijziging AVV CAO Taxi 2016-2017

Gerelateerde CAO
Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Taxivervoer.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - CAOWijzer