Onderhandelaarsakkoord CAO Kunsteducatie 2017-2018

Gerelateerde CAO

Looptijd
De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 maart 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 april 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Modernisering functieprofielen. Vanwege de vele veranderingen in de branche vinden sociale partners het noodzakelijk om de functieprofielen te actualiseren. Dit zal tijdens de CAO-periode in gang worden gezet waarbij het OAK de opdrachtgever en financier is.

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - CAOWijzer