Familiebedrijf: met je partner

Leuk! Samen met je partner een bedrijf opzetten en runnen. Heel gewoon ook. Feitelijk een oeroude manier van samen werken en leven. Denk maar aan al die keuterboertjes die we vroeger waren. Hij de akker, varkens, opstallen, werktuigen. Zij de moestuin, kippen, koe en keuken. Een leven lang.

Gelukkig is er tegenwoordig wél keus. Maar die kan zich tegen het gezamenlijke bedrijf keren als de partners uit elkaar gaan. Getrouwd? Scheiden? Dan zijn de rapen gaar. Scheiding van gehuwde zakenpartners is veel vaker de ondergang van een bedrijf dan faillissement.

Huwelijkse voorwaarden!

Maak ze, ondernemers! Doe dat het liefst vóór het huwelijk. Dat is het goedkoopst. En doe het rechtvaardig. Het mag niet zo zijn dat een partner die veel hand- en spandiensten aan de onderneming heeft verleend, bij scheiding zonder een deel van het vermogen op straat komt te staan.

Er is nog een reden om ze maken, ook als alleen de ene echtgenoot onderneemt. Want stel dat het met de onderneming fout loopt en met het huwelijk goed, dan is het vermogen bij de niet ondernemende echtgenoot veilig gesteld. Deze partner kan ook begiftigde zijn, dus een schenking krijgen, of iets erven. Je kunt dan de notaris vragen een akte te maken zodat dit vermogen onder de huwelijksvoorwaarden valt. Deze zgn. uitsluiting is handig en verstandig bij vervangende beleggingen of investeringen in de eigen zaak. Daar blijft dat privé-vermogen dan buiten. Gebeurt vrij vaak.

Let nog even op: huwelijksvoorwaarden of niet, je partner moet altijd instemmen met een schenking. En nog een situatie waarin huwelijksvoorwaarden niet helpen. In een vennootschap onder firma (komt vaak voor bij een zaak met beide partners daarin) is iedere vennoot voor de volle mep aansprakelijk.

Meewerkende partner

Vaak werkt de partner mee in de zaak, op de boerderij, in de winkel, het café. Maar ook vaak – gelukkig niet net zo vaak – is er geen heldere juridische afspraak. Wel maken! Je kan kiezen. Wat wordt het? 'Verrichten van enkele diensten' , 'aanneming van werk', een arbeidsovereenkomst en dus salaris, een maatschap, vennootschap onder firma of een BV? Elk van deze oplossingen heeft andere gevolgen voor de belastingen.

  • Is er geen sprake van een vergoeding voor de arbeid in de onderneming van de partner, dan geldt de meewerkaftrek. Dat is een aftrekpost voor de ondernemer. Mits voldaan is aan het 'urencriterium'. De meewerkende echtgenoot wordt in dit geval niet belast.
  • Een salaris wordt gewoon belast als inkomsten uit arbeid. De ondernemende partner kan de arbeidskosten van de winst aftrekken.
  • Bij maatschap of vennootschap onder firma heeft ieder gewoon winst uit eigen onderneming die wordt belast.
  • Is de BV van één van beiden, dan zal de ‘meewerker’ in loondienst gaan bij de BV.
  • Getrouwd of niet, maakt in al deze gevallen niets uit. Feitelijk samenleven is het criterium dat telt.

Familiebedrijf: met je kinderen

Familiebedrijf: bedrijfsoverdracht

loading...
 
 

 
Loading...