Niet op tijd betalen kost veel geld

Boetes voor te laat indienen van aangiftes en te laat betalen zijn hoog. 3 procent van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50. De maximale boete is € 5.278 en dat is hoog voor de meeste ZZP'ers. Meld dus meteen schrifte­lijk bij de Belastingdienst als je de aanslag niet kunt betalen. Door jezelf gemaakte administratieve fouten in de aangifte gaat de Belastingdienst gewoon corrigeren. En dan een navordering opleggen.

loading...