Berekeningswijze van ADV vergoeding na 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018

Berekeningswijze tot 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018
Indien u er voor kiest om de ADV in geld te compenseren en er staat  in de betreffende inlener cao geen verplichte berekeningswijze van het percentage ADV voorgeschreven, dan wordt het percentage ADV in CAOWIjzer als volgt berekend:


Aantal ADV dagen per jaar / 260 werkbare dagen per jaar  

Bij 13 ADV dagen per jaar resulteert dit in een percentage ADV van 5%. De ADV vergoeding is een structurele vergoeding en zal ook tijdens vakantie doorbetaald dienen te worden. U kunt het vermelde percentage verhogen met de het percentage reservering vakantiedagen, of u laat de vergoeding intellen in de grondslag reservering vakantiedagen.

Berekeningswijze op basis van de inlener cao
Wanneer in de cao van de inlener een percentage ADV is vastgesteld of de cao kent een berekeningsmethodiek waarmee de waarde van de ADV eenvoudig vast te stellen is, dan is dit ook de door CAOWijzer gehanteerde berekeningswijze.

Berekeningswijze na 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018
In de ABU cao is in bijlage II artikel 4a voorgeschreven dat per 1 april 2018 het percentage ADV op de volgende wijze berekend dient te worden:


ADV-dagen per jaar
          of           ADV-uren per jaar
             254                                         254 x (Normale Arbeidsduur / 5)

Bij 13 ADV dagen per jaar resulteert dit in een percentage van 5,12%, bij 76 uur ADV en een 38-urige werkweek resulteert dit in een percentage van 3,94%


De NBBU heeft in een tussentijdse wijziging van de huidige NBBU cao vastgelegd dat per 1 juli 2018 de berekening van het percentage ADV op de volgende wijze berekend dient te worden:


ADV-dagen per jaar
          of           ADV-uren per jaar
             254                                         254 x (Normale Arbeidsduur / 5)

Voor beide cao’s geldt dat wanneer de ADV in geld als een bruto vergoeding wordt uitgekeerd, deze structurele vergoeding ook tijdens vakantie doorbetaald dient te worden. U kunt het vermelde percentage verhogen met de het percentage reservering vakantiedagen, of u laat de vergoeding intellen in de grondslag reservering vakantiedagen.

Het aantal van 254 werkdagen is door de cao-partijen als volgt onderbouwd:

Er zijn 365,25 dagen per jaar minus 104,36 weekenddagen per jaar is gelijk aan 260,9 dagen per jaar. Van deze werkbare dagen per jaar worden de niet-werkbare dagen afgetrokken. Feestdagen en dagen kort verzuim/bijzonder verlof worden beschouwd als dagen die niet werkbaar zijn. Het aantal feestdagen op een doordeweekse dag is vastgesteld op 6 per jaar, het aantal kort verzuim/bijzonder verlof dagen is op basis van de praktijk vastgesteld op gemiddeld 1 per jaar. Tijdens vakantie wordt ADV doorbetaald. Vakantiedagen worden daarom niet afgetrokken van de werkbare dagen. Bovenstaande leidt tot een aantal werkbare dagen van
260,9 – 6 – 1 = 253,9, afgerond naar 254.


CAOWijzer
De overgang naar de nieuwe berekeningswijze is een arbeidsintensief proces. We doen ons uiterste best om de verplichte berekeningswijze van het percentage ADV zo spoedig mogelijk in CAOWijzer door te voeren. Door op het icoontje achter het percentage ADV te klikken, kunt u te allen tijde zien op welke wijze het gepresenteerde percentage berekend is. Uitgangspunt daarbij is dat voor 1 april a.s. alle percentages ADV opnieuw berekend zijn, hetzij conform de inlener cao, hetzij conform de ABU cao.


Voor NBBU leden geldt dat tot 1 juli 2018 de oude berekeningswijze gehanteerd mag worden, indien er in de inlener cao geen verplichte berekeningswijze is opgenomen. Deze berekeningswijze wordt echter met ingang van 1 april niet meer door CAOWijzer ondersteund; het percentage ADV zal daarom handmatig berekend moeten worden. U doet dit door het vermelde percentage te vermenigvuldigen met 260 en vervolgens te delen door 254.

Bron: via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...