Werk zoals het hoort

Wat is Decent Work?

De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) werkt sinds 1999 aan de Decent Work Agenda. Inmiddels is de Decent Work Agenda in brede kring aanvaard als belangrijke strategie voor armoedebestrijding en ontwikkeling. De Agenda is opgenomen in de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De doelen van de Decent Work Agenda:

  • iedereen die werkt, verdient een inkomen waar je behoorlijk van kan leven;
  • op het werk zijn er gelijke kansen om door te groeien en er wordt niet gediscrimineerd;
  • iedereen werkt onder fatsoenlijke, veilige omstandigheden;
  • er mogen vakbonden actief zijn, de zeggenschap is goed geregeld;
  • in het land bestaat een sociaal vangnet voor de opvang van zieken, zwakken, zwangeren en ouderen.

Met de Decent Work Agenda richten de ILO en de VN zich tot overheden en sociale partners. De internationale normen zijn vastgelegd in ILO-verdragen.

 

Wat doet de ILO?

In de ILO onderhandelen regeringen van de VN-lidstaten, nationale vakbonden en organisaties van werkgevers met elkaar over arbeidsrecht en aanverwante zaken. Na jaren onderhandelen komen zogenaamde conventies tot stand. Die gaan over bepaalde aspecten van werk, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

In zo’n conventie (of verdrag) worden normen vastgelegd over wat er minimaal hoort te zijn geregeld. Het gaat om normen, geen wetten. Maar het is wel de bedoeling dat de VN-lidstaten de conventies onderschrijven, oftewel ratificeren. Dat moeten de parlementen van de lidstaten doen. Hebben ze dat eenmaal gedaan, dan moeten er ook wetten worden gemaakt om die internationale normen in het eigen land af te dwingen.

De meeste ILO-conventies hebben bijbehorende aanbevelingen over de te nemen maatregelen.  Het mag altijd beter, maar in ieder geval niet slechter. Veel landen kennen op onderdelen wetgeving die verder gaat en meer bescherming biedt.

Meer over ILO's International Labour Standards (Engels).

 

Wat is de Decent Work Check?

De Decent Work Check maakt de nogal abstracte ILO-conventies en nationale wetsteksten begrijpelijk. Want per slot wil je weten wat je arbeidsrechten concreet inhouden, waar je aanspraak op kunt maken en op welke bescherming je kunt rekenen als het onverhoopt mis gaat.

 

Vergelijk salarissen

loading...
 
 

 
 
Loading...